Styret i Sunndal Boligbyggelag


Sunndal boligbyggelag er en samvirkeorganisasjon som er eid av medlemmene.

Styret i Sunndal BBL velges av boligbyggelagets generalforsamling, som avholdes en gang i året. Styret er Sunndal BBLs høyeste organ mellom generalforsamlingene.

Følgende styre ble valgt på siste generalforsamling i juni 2018.


Styreleder: Stig Nergård
Nestleder: Stig Rune Andreassen

Styremedlemmer:
Rita Ulleland

Christina Angvik Jensen(ansattes repr.)

Aud Brekken

Nils Georg Graskopf

Vidar Rudi

Varamedlem:

Odd Steinar Øyan

Lise Sødahl

Lisa Sommerville(ansattes repr)