Styret i Sunndal Boligbyggelag


Sunndal boligbyggelag er en samvirkeorganisasjon som er eid av medlemmene.

Styret i Sunndal BBL velges av boligbyggelagets generalforsamling, som avholdes en gang i året. Styret er Sunndal BBLs høyeste organ mellom generalforsamlingene.

Følgende styre ble valgt på siste generalforsamling i mai 2019.


Styreleder: Odd Nasvik
Nestleder: Stig Rune Andreassen

Styremedlemmer:
Rita Ulleland

Christina Angvik Jensen

Aud Brekken

Nils Georg Graskopf

Lisa Sommerville, ansattes repr.

Varamedlem:

Odd Steinar Øyan

Lise Sødahl

Olav Rønning

Eva Janne Bjørnbakk, ansattes repr.