Styret i Sunndal Boligbyggelag


Sunndal boligbyggelag er en samvirkeorganisasjon som er eid av medlemmene.

Styret i Sunndal BBL velges av boligbyggelagets generalforsamling, som avholdes en gang i året. Styret er Sunndal BBLs høyeste organ mellom generalforsamlingene.

Følgende styre ble valgt på siste generalforsamling i juni 2022.


Styreleder: Odd Nasvik
Nestleder: Stig Rune Andreassen

Styremedlemmer:

Aud Brekken

Odd Steinar Øyan

Guri Stølen Leinum, ansattes repr.

Varamedlem:

Tone Hustad, ansattes repr.

Stian Offerdal

Lise Sødahl