Utmelding

Dersom du ønsker å melde deg ut av Sunndal Boligbyggelag, kan du gjøre det her.
Vi gjør oppmerksom på at medlemskap kan overføres til en i familien.