Ord og begreper ved bolighandelen

Det er mange begreper å forholde seg til når du skal selge eller kjøpe bolig gjennom oss. Her er en ordliste som forklarer de viktigste:

Adkomstdokumenter
Dokumenter som gir rettigheter til en bolig.

Akseptfrist
Tidsrommet budgiver sier budet står. Budgiver er bundet av budet til akseptfristen utløper.

Andelsobligasjon/Partialobligasjon
Gjeldsbrev som er utstedt til andelshaverne i et borettslag. Knyttet til en felleobligasjon som lyder på summen av alle
opprinnelige innskuddene.

Ansiennitet
Medlemmer i Sunndal Boligbyggelag opparbeider seg ansiennitet etter hvor lenge de har vært medlemmer.

Boligareal-BOA
Bruksareal minus kott og boder(forenklet definisjon).

Bruksareal-BTA
Areal begrenset av veggenes innside.

Budskjema
Skjema som fylles ut og sendes GARANTI eiendomsmegling når du byr på en bolig.
Bud er bindende. Videre bud kan gis muntlig. Du blir kontaktet hvis bud kommer inn.
Meldefrist
Fastsatt tidsfrist for å ha anledning til å benytte forkjøpsrett.

Depositum
Pengebeløp som stilles som sikkerhet for at en avtale blir overholdt.

Egenerklæring
Skjema som medfølger salgsoppgavene fra garanti eiendomsmegling ved bruktboligsalg.Vi benytter PROTECTOR sitt skjema.
Selger svarer her på spørsmål knyttet til eiendommens tilstand.

Eierskifteforsikring
Forsikring for selger som varer i 5 år fra overtakelsestidspunktet-mot å komme i ansvar overfor mangler ved den solgte eiendommen.

Fellesgjeld
Leilighetens andel av borettslagets gjeld. Kommer i tillegg til kjøpesummen

Finansieringsbevis
Også lånebevis. Bekreftelse på innvilget lån fra banken.

Forkjøpsrett
Et Sunndal Boligbyggelagsmedlem har rett til å tre inn i høyeste bud. Les mer om forkjøpsrett på egen side.

Heftelse
Forpliktelser som hviler på eiendommen og innskrenker eierens råderett.

Interesseliste
Liste hos Sunndal Boligbyggelag/SUNNBO eiendomsmegling som viser at du er interessert i boligen.

Lånetakst (l.t.)
Fastsettes av takstmenn. Grunnlaget banken bruker når de bestemmer størrelsen på lånet

Prisantydning
Kjøpers antydning om ønsket pris.

Prospekt/salgsoppgaver
Beskrivelse av boligen. Fåes hos Sunndal Boligbyggelag eller på visning. Skal inneholde relevant informasjon om boligen.

Tilstandsrapport
En grundig vurdering av boligen utført av fagmann.

Verditakst (v.t.)
Prisen som takstmann mener boligen kan selges for i et normalmarked.

Visning
Åpen fremvisning av boligen, ofte med visningsassistent til stede.