Skal du selge leilighet /bolig?

GARANTI eiendomsmegling Sunndal selger alle typer boliger.

Dersom du, som andelseier i et borettslag, skal selge din leilighet vil det være naturlig at du tar kontakt med GARANTI eiendomsmegling Sunndal. Vi har over 50 års erfaring med salg av borettslagsleiligheter. Se ellers under boligsalg.

Vi kan borettslag! Med dette menes at vi har god kunnskap om hvert borettslag og om leilighetene i det samme borettslaget. Hos oss blir du godt mottatt og du skal vite at vi vil gjøre den beste jobben akkurat for deg.

Kontak Christina på e-post:
caj@garanti.no eller på hjemmsidene www.garanti.no

Vi vil etter hvert bygge opp et e-postregister slik at vi kan sende ut informasjon gjennom dette nettverket. Så en liten oppfordring til dere som er medlemmer/eller ønsker å bli medlem i Sunndal Boligbyggelag -- send en e-post til post@sunnbo.no.

Kunde av Sunndal Boligbyggelag
Som kunde av Sunndal Boligbyggelag får ditt borettslag eller sameie en komplett forretningførsel, som dekker alt fra regnskapsførsel , innkreving av felleskostnader og rådgivning.


Retningslinjer for budgivning og budbehandling

Viktig ved budgiving: Vær nøyaktig ved utfylling av bud. Bruk helst standard budskjema som du får sammen med prospektet for boligen.

Budgiving

Når du legger inn første bud må dette skje skriftlig. For å unngå misforståelse ved registrering av budet, skal beløpet skrives både med tall og bokstaver. Hvis du ønsker å forhøye ditt skriftlige bud senere, kan dette skje pr. telefon til Sunndal Boligbyggelag.

På forespørsel får du vite om det foreligger bud på boligen. Vi skal så langt som mulig holde budgivere orientert om nye og høyere bud som innkommer. Budgiveres identitet holdes konfidensiell overfor andre enn oppdragsgiver.

Bud kan innleveres helt frem til selger aksepterer.

Finansieringsplan - forbehold

Budet bør minimum inneholde finansieringsplan. Om visse forhold må oppfylles før bindende avtale inngås, må dette oppføres som forbehold. Vær oppmerksom på at en finansieringsplan ikke er et finansieringsforbehold.

Budets bindingstid

Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende for budgiveren inntil selger har avslått budet, ellerfram til akseptfristens utløp. Dette gjelder selv om høyere bud innkommer. Du bør derfor ikke legge inn bud på flere boliger samtidig. Budgiver er bundet av sitt bud når det er kommet fram til megler.

Aksept av bud

Når et bud er akseptert er selger og kjøper bundet, og de andre budgiverne blir varslet snarest. Varsel om at bud er akseptert frigjør andre budgivere, selv om akseptfristen for disse ikke er utløpt. Selger står fritt til å akseptere, eventuelt forkaste ethvert bud.

Vær oppmerksom på at det ikke eksisterer noen angrefrist ved kjøp eller salg av bolig.

Forkjøpsrett

Når selger har akseptert et bud, har forkjøpsberettigede rett til å tre inn i dette budet. Vær oppmerksom på atfor å opprettholdeforhåndsmeldt forkjøpsrett må også de forkjøpsberettigede, unntatt den med best ansiennitet, også levere inn bud på boligen. Se for øvrig informasjon om slik virker forkjøpsretten.