Historie


Sunndal Boligbyggelag ble stiftet i 1952 og holder til i Alti-senteret på Sunndalsøra. Boligbyggelaget går til daglig under navnet "SUNNBO".

Sunndal Boligbyggelag ble stiftet i 1952 og holder til i Alti-senteret på Sunndalsøra.
Vi er et andelslag med ca. 2.000 medlemmer. I 70 år har vi arbeidet med å skaffe våre medlemmer bolig. Mange av disse boligene har vi vært med på oppføringen av.av dette har vi Dette er boliger tilpasset et bredt behov, fra de helt unge/førstegangsetablererne til de i "voksen alder".

I dag er vi er forretningsfører for ca. 75 boligselskap.

Sunndal boligbyggelag har over 2.000 medlemmer, men vi håper og ønsker at flere vil bli medlemmer.

Pr i dag driver vi ikke så mye med utbygging men forretningsførsel og forvaltning av tilknyttede borettslag, frittstående borettslag,stiftelser og sameier.

Sunnbo samarbeider med  GARANTI Eiendomsmegling Sunndal.
Fagansvarlig for eiendomsmeglingen er Terese Nerland.

Vi selger boliger, næringseiendommer og ikke minst borettlagsleiligheter.

GARANTI eiendomsmegling er en kjede som er tilknyttet Norske boligbyggelag.

Vi er 5 ansatte for å ta seg av daglige gjøremål for medlemmer og kunder.