Overføring av medlemskap

En andel i Sunndal Boligbyggelag kan overføres til ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- og nedstigende linje, til søsken, til fosterbarn som står i samme stilling som livsarving, eller til andre som i de to siste år har tilhørt samme husstand som eieren.

 
 
Sunndal BBL må ha skriftlig melding om overførsel, bruk gjerne vedlagte skjema.