Boliger på forkjøpsrett


 
Fellesgjeld 282.478,-
Totalpris 1.532.478,-
Felleskostnader 4.010,-
Meldefrist 22.10.2021 kl. 12.00