En orientering om bostøtteordningen

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen.


Hvem kan få bostøtte?

Alle over 18 år kan søke bostøtte med unntak av vernepliktige og studenter uten barn.

  • Alle som er over 18 år kan søke bostøtte med unntak av studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste/siviltjeneste.
  • Du kan også søke dersom du er student og studiet ditt er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, for eksempel yrkesrettet attføring.
  • Hvis du er under 18 år og har egne barn, kan du også søke.

Hva slags boliger støttes?

Boligen det søkes støtte for må være en selvstendig bolig beregnet på helårsbruk. Kommunalt disponerte utleieboliger er imidlertid fritatt fra disse kravene.

Selvstendig bolig - er en bolig med egen inngang som har eget bad og toalett og gir rom for hvile og matlaging.

En bolig som har adkomst gjennom en annens bolig kan ikke godkjennes. Løsninger med felles inngangsparti og felles entré kan imidlertid godkjennes, for eksempel i rekkehus, der det er felles inngang for to boenheter, med en trapp i entreen opp til bolig i andre etasje.

Boligen må videre ha plass til en seng, og en liten sittegruppe mv. Kravet om at det skal være ”anledning til matlaging” innebærer at det som minimum bør være innredet en enkel kjøkkenfunksjon med mulighet til å tilberede alle døgnets måltider, mulighet for å vaske opp (oppvaskkum), plass til å oppbevare mat mv.

Helårs bruk
- boligen skal være godkjent av plan- og bygningsmyndighetene for helårsbruk. Det gis ikke bostøtte til fritidsboliger som for eksempel hytter eller sommerhus.